1x apmeklējums

Viena nodarbība darba dienās un svētdienās

15.00 €

 

Viena nodarbība sestdienās

10.00 €

Reižu apmeklējums

10x – 120 EUR

 

5x – 69 EURO

Izmantojams 3 mēnešu laikā no iegādes brīžā

Jebkurā dienā/laikā

1 mēnesis bezlimita

Bezlimita apmeklējums 1 mēnesi

Jebkurā dienā/laikā

99.00 €

3 mēneši bezlimita

Bezlimita apmeklējums 3 mēneši

Jebkurā dienā/laikā

270.00 €

6 mēneši bezlimita

Bezlimita apmeklējums 6 mēneši

Jebkurā dienā/laikā

500.00 €

12 mēneši bezlimita

Bezlimita apmeklējums 12 mēneši

Jebkurā dienā/laikā

900.00 €

Iepazīšanās nedēļa

Iepazīšanās nedēļa

Vingro 1 nedēļu bezlimita

29.00  €

Agro Rīta Putnu abonements

Bezlimita apmeklējums 1 mēnesi

Agrajos rītos 6:45 katru pirmdienu, trešdienu un piektdienu

59.00 €